شب يلدا

ديشب شب يلدا بود و ما هم مهمون بوديم. خيلی خوش گذشت01.gif راستی شما ميدونستين که معنی يلدا چيه؟ يلدا يعنی تولد خورشيد! اينو يکی از دوستام که اسمش يلدا بود بهم گفت. جالبه!

فال حافظ هم گرفتيم04.gif فال منو ببينين!

يوسف گم گشته باز آيد به کنعان غم مخور....35.gif

من خيلی اين شعر حافظ رو دوست دارم و جالبه که در خيلی موارد که رفتم سراغ حافظ اين شعر باز شده. البته کتابش هر دفعه فرق ميکرده ها!04.gif فکر نکنين علامت گذاشته بودم!03.gif ديگه انار خورديم، آجيل خورديم، گفتيم و خنديديم. خلاصه که شب يلدای خيلی خوبی بود.

جهت نوآوری هم رفتيم سراغ سعدی گفتيم حالا يه فالی هم از سعدی بگيريم که يه حکايتی آمد در باب گورستان و... که به اين نتيجه رسيديم که بی جهت نيست که از اين جناب سعدی فال نميگيرن!03.gif

پ.ن: بابا مريم جان من کجا مشکوک ميزنم!04.gif من دختر به اين صاف و سادگی!21.gif 

پ.ن ۲: سپيده جان خدا نکنه عزيزم!03.gif حالا تا ۳شنبه هم اگه صبر کنم ديگه باز ميشه!!05.gif

خوب ديگه همين. اميدوارم که روزگار به کام باشد برای همه.

/ 1 نظر / 10 بازدید
احمد

هميشه وقتی به سراغ فال می روم هميشه از مرگ جواب می گيرم ولی نمی دونم چرا نمی ميرم ای کاش می مردم تا از اين دنيا راحت می شدم ولی نمی دانم چرا نمی ميرم تا راحت شوم او زاده غمهای جهان بود و زغمهای جهان فراموش شد