...

... و تو چون مصرع شعری زيبا

                                سطر برجسته ای از زندگی من هستی...

 

احساس ميکنم که مدتيست معنی اين شعر رو خيلی خوب ميفهمم!01.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید