امروز ... امشب

يه درويشی هست که هر از گاهی شبا مياد تو خيابون ما ميزنه زير آواز!01.gif صدای گرم و دلنشينی داره. وقتی که مياد همسايه ها يکی يکی يواش از لای پرده ها سرک ميکشن ببينن اين صدا از کجا مياد. بخصوص اونايی که تازه تر اومدن. صداش انگار که خيلی از دل بر مياد. الان هم اومده...

برو ای گدای مسکين در خانه علی زن         که نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را

                                     علی گويم        علی جويم...

من از اين «علی گويم علی جويم» خيلی خوشم مياد.

جالب اينجاست که اکثر شبايی که مياد من تو روزش يا غمگين بودم يا بی حوصله (مثل امروز) يا يه چيزيم بوده بالاخره! البته ميگم همش هم نه ها! اما اکثرا اينجوری بوده. و شب با صداش کلی آدم رو محظوظ ميکنه!01.gif اون شبی هم که شب اول بود از مراسم پدر سپيده ميومديم، اومده بود. ما تو ماشين بوديم روی پل پارکينگ که اين دفعه خودش رو ديديم! تو کوچه بن بست نبش ما بود!! از نزديک نزديک داشت برامون ميخوند. رفتيم تو حياط و اينقدر صبر کرديم تا صداش دور دور شد! و من تمام مدت که ميخوند چشمام رو بسته بودم و گرمای اشکام رو روی صورتم حس ميکردم!! صداش حس قشنگی به آدم ميده!07.gif

درست هم همون لحظه ای که آدم ميخواد حسابی بره تو حس يهو يه موتوری مياد از خيابون رد ميشه و حال آدم رو ميگيره!!31.gif الان هم که يه دونه از اين موتور سه چرخ ها اومده درست زير پنجره ما و پت پت اين موتورش داره صدا ميکنه!!!34.gif خوب برو اونورتر جان من! يا اگه اينقدر کار داری اين قارقارک رو خاموش کن بی زحمت!! الحق که اصلا اينا هنر نميشناسن!!28.gif اصلا حس زيبايی شناسی ندارن انگار!04.gif

امروزم که همش من بی حوصله بودم! اينقدر هم ديروز رفتم گردش و تفريح! اما امروز... انگار بد عادت شدم!!05.gif مامانم هم بيچاره اومد يه ذره سر به سرم بذاره بلکه اخلاقم بياد سر جاش04.gif اما من اينقدر يخ و بی مزه برخورد کردم که خودش گفت باشه! انگار حوصله نداری...04.gif خداييش منم همينجوريش که اخلاقم ضايع هست، حالا تصور کنين بی حوصله هم بشم!!...04.gif اين مامان و بابای بيچاره که حالا يه جوری تحملم ميکنن. يکی ديگه هم که باز يه جورايی تحملم ميکنه. خواهرم هم که هميشه به شوخی و خنده ميگذرونه، به خودش سخت نميگيره! بيچاره بقيه!!18.gif

/ 5 نظر / 10 بازدید
حسام

میفرماید که دلتنگیهای آدمی را ..... آخرش رو همشکسته نفسی می‌فرماييد البته

مريم

بابا بيخيال سحر جون.خوب برای هر کسی پیش میاد عصاب نداشته باشه

آره خداييش خيلی ضايع است

rosaeidi

سلام! خوش به حالتون! اين درويشايی که ميان محل ما اينقدر بد صدا هستن که بهشون پول ميديم زودی برن.