ياران دبيرستانی!

امروز بعد از گذشت ۵ سال دوستان دبيرستان رو دور هم جمع ديدم!01.gif البته لازمه که به اين خاطر از مريم جان تشکر کنم که بانی اين برنامه شد! جدا که لحظات با طراوتی از اين با هم بودن در ذهنم نقش بست! جالبه انگار وقتی دور دوستان دبيرستان جمع ميشيم بر ميگرديم به همون حال و هوای بچه دبيرستانی! و اين البته جای بسی اميدواری هست!! اين که هنوز هم روزنه هايی برای فرار از جو بزرگسالی و فرو رفتن در قالب يک دانش آموز دبيرستانی وجود داره! جالبه که هنوز هم قادريم به خنده های ۵ سال پيش بخنديم! جالبه که هنوز هم ناظمی هست که مثل خانم زهره وند سر ميرسه و بهمون تذکر ميده که يواشتر!! جالبه که هنوز هم ميتونيم از ترک ديوار برای شاد بودن و خنديدن کلی داستان بسازيم!18.gif

خاطره هايی که رد و بدل ميشد همه لحظه لحظه زندگی ما بود! واسه همينم بود که واسه هممون شيرين و دوست داشتنی بود!! و اين دوستان هم از اين جهت دوست داشتنی هستن که شايد سازنده و پرورنده خاطرات شيرين ما و تکه تکه های وجودمون در مسير تکامل هستند.

ديدن همشون برام مايه دلخوشی و خوشحالی بود! مريم که مثل هميشه دهان گرم و زبان با نمکی داره و حرکتهای دستش موقع حرف زدن مثل همون روزهاست!03.gif سپيده که مثل همه اين ۹ سال با هم بودن بعد از مدتها سرزنده و شاداب ديدمش!07.gif آرپينه که تو اين ۵ سال خيلی سعی کرده بودم ببينمش و نشده بود و باز هم عين سال سوم دبيرستان با انگشتاش بازی ميکرد!!03.gif و هنوز هم اون عکس Neverhood که هميشه تو دفترهای هم ميکشيديم بخصوص دفتر جبر يادش بود و واسه مريم کشيد!!18.gif يادش بخير سال سوم دبيرستان خيلی با هم صميمی شده بوديم!!07.gif ندا که قبلا ساکت و آروم بود اما الان حسابی شيطون شده بود!!04.gif پيوند که از اول راهنمايی تا آخر پيش دانشگاهی با هم هم مدرسه ای بوديم و هميشه همين جور بوده و به نظر من هيچ تغييری نکرده. درسا که عين همون موقع ها شيطون و با نمکه و آناهيت که با عرض شرمندگی من اصلا به جاش نياوردم!!08.gif به هر حال خيلی خانم و دوست داشتنيه! خلاصه که ديدن همشون برام دوست داشتنی بود!! و اوقات بسيار خوبی رو کنار هم گذرونديم!35.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
سپيده

و سحر که باز مانند هميشه منطقی و يه مقدار!!!! جدی بههمه تذکر ميداد که آروم باشن و خيلی شلوغ نکنند!